VOOR PARTICULIEREN

Wij adviseren u graag in situaties waarin u het niet eens bent met beslissingen van een overheidsinstantie. Wij kijken met u wat de juridische mogelijkheden zijn en zoeken voor u de meest kansrijke oplossing. Als overleg niet tot resultaat leidt kan het nodig zijn dat we namens u procederen bij de bestuursrechter. Voordat beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter moet meestal eerst een bezwaarprocedure worden gevolgd bij de betreffende overheid. In andere gevallen loopt een procedure weer anders en moet er eerst een zienswijze worden ingediend tegen een ontwerp-besluit. Wij hebben een ruime ervaring in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Hieronder volgen enkele voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk. Als u contact met ons opneemt over een concreet probleem of met een concrete vraag, kunnen wij snel aangeven wat de bestuursrechtelijke mogelijkheden zijn.

Praktijk voorbeelden

• Het bedrijf vlakbij uw woning wil uitbreiden met een grote loods en vraagt daarvoor de benodigde vergunningen aan. Uw tuin krijgt veel minder zonlicht en uw uitzicht wordt verknoeid.

• U heeft uw woning zonder vergunning verbouwd. De gemeente dreigt met een dwangsom of om in te grijpen op uw kosten (bestuursdwang).

• De gemeente wil het bestemmingsplan wijzigen om een rondweg te kunnen realiseren. Daardoor krijgt u last van het geluid en het licht van het verkeer. Bovendien gaat die weg deels door natuurgebied.

• Door de wijziging van de bestemming van het gebied tegenover uw eigen woning lijdt u planschade en die wilt u vergoed zien.

• U mag met uw woonboot ligplaats blijven innemen zolang u wilt, maar zodra u de boot verkoopt vervalt de ligplaats. De woonboot is daardoor in feite onverkoopbaar.

• U hebt een uitkering, maar het Uwv of de gemeente besluit die in te trekken omdat u met uw beperkingen best ander werk zou kunnen doen.

• De gemeente wil een bijzondere boom kappen die op die plek van grote waarde is.

 

Huishoudelijke hulp valt ook onder de Wmo 2015

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep een belangrijke uitspraak gedaan over de huishoudelijke hulp. Na de invoering ...

Lees meer

Vrije advocaatkeuze ook voor bezwaarprocedures

Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan over rechtsbijstandverzekeringen. Eerder w...

Lees meer
Archief
  • Gratis online advies

    Gratis online advies

    U kunt uw vraag of het probleem per mail aan ons voorleggen en dan krijgt u per mail antwoord. Wij streven er naar om u binnen een werkdag te beantwoorden. Om u goed te kunnen adviseren, wordt gevraagd...

    Lees meer