Eerst bespreken we graag wat u wilt bereiken en maken we een reële inschatting van de kansen en kosten

Bij het eerste contact bespreken we graag wat u wilt bereiken en maken we een reële inschatting van de mogelijkheden om dat ook voor elkaar te krijgen. Wij werken in 2016 met een standaard uurtarief van €195,- (ex BTW). Dat tarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Kantoorkosten brengen wij niet in rekening. Bij afwijkende situaties kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan heeft u in beginsel "vrije advocaatkeuze". Dat houdt in dat de rechtsbijstandverzekering de rekening van de door u gekozen advocaat betaalt. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan kunnen wij de zaak voor u bij de verzekering melden om dit voor u te regelen.

Als u geen rechtsbijstandverzekering heeft, een laag inkomen en weinig vermogen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een toevoeging. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u de inkomens- en vermogensgrenzen vinden waarbinnen u voor een toevoeging in aanmerking komt.

Komt u in aanmerking voor een toevoeging dan adviseren wij u om eerst bij het Juridisch Loket een diagnosedocument te halen. Dat is een doorverwijzing waarmee u €50,- korting op de eigen bijdrage krijgt. Wij vragen de toevoeging voor u aan.

Als een toevoeging wordt verleend betaalt u ons alleen de eigen bijdrage voor onze rechtsbijstand. Als een procedure moet worden gevoerd kunnen er wel kosten bijkomen, zoals griffierecht en in voorkomende gevallen kosten van een rapportage door deskundigen. Als u in de procedure in het gelijk wordt gesteld, worden die kosten deels vergoed.

Gratis online advies

Wij bieden u de mogelijkheid om per mail gratis en vrijblijvend advies in te winnen over een kwestie met de overheid. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de vraag of u voor de uitbreiding van uw pand  een vergunning nodig heeft of dat de gemeente  u terecht bepaalde verplichtingen oplegt.U kunt uw vraag of het probleem per mail aan ons voorleggen en dan krijgt u per mail antwoord. Wij streven er naar om u binnen een werkdag te beantwoorden.  Om u goed te kunnen adviseren, wordt gevraagd de kwestie kort en bondig toe te lichten en voor zover aanwezig de beslissing of brief van de overheid als bijlage mee te sturen. Deze service is alleen geschikt voor snelle  en korte advisering. Mocht uw vraag te complex zijn voor een goed advies per mail, dan zullen wij dat in ons advies aangeven.

U kunt mailen naar:

  • * velden zijn verplicht.

Huishoudelijke hulp valt ook onder de Wmo 2015

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep een belangrijke uitspraak gedaan over de huishoudelijke hulp. Na de invoering ...

Lees meer

Vrije advocaatkeuze ook voor bezwaarprocedures

Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan over rechtsbijstandverzekeringen. Eerder w...

Lees meer
Archief
  • Gratis online advies

    Gratis online advies

    U kunt uw vraag of het probleem per mail aan ons voorleggen en dan krijgt u per mail antwoord. Wij streven er naar om u binnen een werkdag te beantwoorden. Om u goed te kunnen adviseren, wordt gevraagd...

    Lees meer